Tvůrčí dílna dne 1. 3. zrušena

... z důvodu dne otevřených dveří na naší škole

17. 2. TESTOVÁNÍ

Na svém disku máte ve složce ČJ a MA opět testování ze znalostí souvětí, věty, spojky, desítky a jednotky. Projděte si jednotlivé testy a projděte s dětmi, kde udělaly chybu. Ve složce sebehodnocení mají také sebehodnocení z dnešního dne na jevy, které jsem popsal výše. Jiný domácí úkol nebude. Pošlete mailem zpětnou vazbu, co vše se vám daří a na čem ještě musíte zapracovat. Také mě zajímá, jakým způsobem na tom budete pracovat. Díky

Informativní schůzka k ozdravnému pobytu

V úterý dne 28. února 2017 v 16.30 h bude informační schůzka k ozdravnému pobytu žáků.
Místo setkání: herna školní družiny v přízemí školy, dveře č. 26.
Ozdravný pobyt se uskuteční ve dnech 25. 3. – 7. 4. 2017 na Horském hotelu ČARTÁK.
Na uhrazení nákladů za dopravu, pobyt a stravu žáků přispělo statutární město Ostrava částkou 102 000,- Kč a Městský obvod Nová Bělá částkou 48 000,- Kč.
Vaše účast je nutná, v případě absence kontaktujte třídní učitele.
Mgr. Vladimír Krčmarský

10. 2. - Testování

Na Disku máte v sekci ČJ a Ma výsledky z dnešního testování. Děti testuju kvůli sebehodnocení, které naleznete ve složce sebehodnocení. Podle testování můžete poznat, jestli se dítě hodnotí objektivně, či nikoli. Podívejte se na to s dětmi. Každý pátek bych rád dělal větší testování se sebehodnocením.

Rozvrh hodin - 2. pololetí

2. února

 Více fotek v sekci Co se děje