Foto - plavání

Prosím o zaplacení peněz za foto - plavání

Paličková 125
Giža        75
Zubek      75

... pro snažší pochopení pojmu přímka a úsečka

3. 3. - Sebehodnocení a kvízy

Dnes děti opět vyplňovaly kvízy z matematiky a z českého jazyka. Výsledky najdete na disku v sekci ČJ a MA. Podívejte se a porovnejte se sebehodnocením, jestli se děti dokážou ohodnotit podle toho, co jim jde a co ne. Myslím, že se to většině dětem daří. 

17. 2. TESTOVÁNÍ

Na svém disku máte ve složce ČJ a MA opět testování ze znalostí souvětí, věty, spojky, desítky a jednotky. Projděte si jednotlivé testy a projděte s dětmi, kde udělaly chybu. Ve složce sebehodnocení mají také sebehodnocení z dnešního dne na jevy, které jsem popsal výše. Jiný domácí úkol nebude. Pošlete mailem zpětnou vazbu, co vše se vám daří a na čem ještě musíte zapracovat. Také mě zajímá, jakým způsobem na tom budete pracovat. Díky