Sebehodnocení 17. 9.

 
 
ČJ
Každý výsledek cvičení si vyfoť na iPad a ulož si jej do složky čj
 
Kořen slova - Cvičení 01
Malá a velká písmena - 1. cvičení "malé nebo VELKÉ"
Vypiš na papír všechny pádové otázky.
 
 
 
MA
Každý výsledek si vyfot na iPad a ulož si jej do složky MA
 
Součtové trojúhelníky - Vyber si 3 cvičení (z 2. nebo 3. třídy). Jedno z cvičení bude TROJÚHELNÍKY S PODMÍNKOU
Krokování - 1. úloha
V Mathboardu si procvič příklady na násobení a dělení a nasdílej si to