3. třída - Sebehodnocení - 12. 11.

ČJ - Socrative - room ISCHOOL
 
 
MA
 
Na matika.in najdi pro třetí třídu cvičení trojúhelníky s podmínkou. Udělej nejdříve lehčí variantu "Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně" a pak můžeš udělat i těžší variantu "Trojúhelníky s podmínkou 4a úrovně".
 
Vypočti pod sebou:
 
83 - 38 =
92 - 31 =
61 - 35 =
546 -288 =
 
V MATHBOARD vypočítej příklady na násobení a dělení
 
 
 
 

4. třída - sebehodnocení - 12. lilstopadu

Český jazyk

Tvoření infinitivu

Časování sloves

 
Matematika
 

Vypočti příklady: 

732 : 3 =

940 : 5 =

948 : 6 =

 
Myslím si číslo:
A) Myslím si číslo. Když k němu přičtu polovinu z 10 vyjde mi 23. Jaké je to číslo?
 
B) Myslím si číslo. Když od něj odečtu třetinu z 18 vyjde mi 8. Jaké je to číslo?
 
 
Obsah čtyřúhelníků:
 
Vypočítej obsah čtverce, když víš, že jeho strana měří 8 cm.
 
Vypočítej obsah obdelníku, když víš, že jeho obvod je 16 cm. Existuje více řešení?