Zadání 23. dubna - 3. třída

 

Vyznač bod S. Narýsuj kružnici, která má střed v bodu S a průměr 10 cm. Narýsuj další kružnici, která má opět střed v bodu S a průměr 8 cm.

 

Udělej Socrative - room name "ISCHOOL"

 

Udělej si cvičení na i, y a výsledek si nasdílej na Disk

Zadání 23. dubna - 4. třída

Věta jednoduchá a složená - udělej cvičení 05b - výsledek si nasdílej na Disk

 

Na konci stránky si udělej test - můžeš si pomoci vzory, které máš nad cvičením. Výsledek si nasdílej na Disk

 

Na matika.in si udělej 5 úloh na šipkové grafy. Každý výsledek si nasdílej na Disk

 

Vypočti na papír příklady 784 : 3 a 555 : 6