30. listopadu

V úterý půjdeme navštívit domov pro seniory. Připravili jsme si krátkou ukázku moderních technologií (od počátku televizorů - zeptáme se na zkušenosti seniorů). Zavrcholíme to ukázkou virtuální reality, kterou nám zapůjčil Tomáš Hampejz. No a samozřejmě to musíme rozbalit a pořádně otestovat

21. 11. Etapy života - 3. třída

Co se děje 7. 11.