Nasazení a ukončení tónu

 

Tón se tvoří artikulační slabikou Týýýýýýd

  • Špička jazyka se dotýká horního patra těsně za zuby (nevyřčené T), jazyk stojí v cestě vzduchu - flétna nezní
  • Jakmile jazyk od horního patra odskočí (ýýýýý), vzduch vnikne do nástroje a flétna se rozezní (nasazení)
  • Špička jazyka se vrátí na patro (nevyřčené D) - flétna přestane hrát
  • Tón musí být rovný jako pravítko.