Návštěva knihovny

02.03.2011 09:00

Ve středu 2. 3. navštívili žáci 1. třídy místní knihovnu v Nové Bělé. Měli zde připraven program a soutěže, kterých se s chutí zúčastnili.