Přehled slovních druhů

 

Podstatná jména

Názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme na ně TEN, TA, TO (TI, TY, TA) - tatínek, učitel, doktor, pes, kočka, papír apod.
 
Přídavná jména
Ptáme se na ně JAKÝ, JAKÁ, JAKÉ. Je vázáno na podstatné jméno - modré (nebe), hodná (maminka), kouzelný (les), velká, tenké, roztomilé, atd. Na která písmena nejčastěji přídavná jména končí?
 
Zájmena
Slova, kterými ukazujeme na podstatná jména TEN, TA, TO (TI, TY, TA). Další zájmena - JÁ, TY, ON, MY, VY, ONI, ONY, MŮJ, TVŮJ, JEHO, SVŮJ, ...
 
Číslovky
Slova (nikoli čísla - 4, 8, ...) na která se můžeme zeptat KOLIK, KOLIKÁTÝ, vyjadřují počet - PRVNÍ, JEDEN, DVA, NĚKOLIK, atd.
 
Slovesa
Slova na která se ptáme co někdo nebo něco dělá, co se mu děje. - UČÍ, SPÍ, STOJÍME, JÍM, SEDÍTE, HOŘÍ, ATD.
 
Předložky
Vážou se na podstatná jména, určují nám KDE NĚCO JE, KAM SE TO MÁ DÁT - NA (stole), DO (dveří), POD (oknem), KOLEM, OKOLO, ZE, atd.  
 
Spojky
Spojují slova nebo věty - máma A táta, Lenka NEBO Petra, Maminka pracuje na zahradě A tatínek se doma učí s dětmi. Před některými spojkami píšeme čárky - ŽE, ALE, ABY, KDYŽ, PROTOŽE, před jinými většinou ne - A I NEBO ANI.